HOME AANVRAAG SPOEDAANVRAAG AFWIJZING BEEINDIGING BEWINDVOERDER AKKOORD CONTACT
DE HELPENDE HAND BIJ DE WSNP Deze website is een initiatief van Mr P.E. Butterman, advocaat bij RST Advocaten te Breda www.schuldsaneringsregelingnatuurlijkepersonen.nl SPOED WSNP SNEL IN DE WSNP WSNP AFGEWEZEN HOGER BEROEP WSNP ADVOCAAT WSNP HULP WSNP GESCHIL MET DE BEWINDVOERDER BEËINDIGING SCHULDSANERING SPOEDPROCEDURE WSNP WSNP AANVRAAG HULP IN DE WSNP SCHULDSANERINGSREGELING BEËINDIGING WSNP TOELATING WSNP SCHONE LEI WSNP DE UITGEZET HOGER BEROEP AFWIJZING SCHULDSANERING ONTSLAG BEWINDVOERDER RECHTSBIJSTAND WSNP SPOEDAANVRAAG WSNP

Contactgegevens:

Mr. P.E. Butterman
Postbus 1019
4801 BA Breda

Tel.  +31(0)76 522 05 11
Fax. +31(0)76 522 09 55


Bezoekadres:

Fatimastraat 5
4834 XT Breda

Website:

www.rst.nl

Je wilt van je schulden af. De Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) is daar een middel toe. Je zit drie jaar in de regeling en als je je drie jaar aan de regels van de WSNP houdt, dan krijg je van de rechtbank een schone lei die inhoudt dat schuldeisers hun vorderingen niet meer op je kunnen innen. Een bewindvoerder wordt aangesteld die toezicht houdt op de naleving van die regels.

De spelregels zijn simpel:
- je moet aan de bewindvoerder een bedrag afdragen dat afhankelijk is van je inkomen;
- je moet vier keer per maand gericht solliciteren (dus geen open sollicitatie);
- je moet de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd alle noodzakelijke informatie verschaffen;
- je mag geen nieuwe schulden maken gedurende de schuldsaneringsregeling;

Hoewel de spelregels van de WSNP eenvoudig zijn, gaat het toch maar al te vaak mis. Een tussentijdse beëindiging of de weigering van een schone lei komt met grote regelmaat voor. Rechtsbijstand in een vroeg stadium kan dit voorkomen. Voor iemand die in een schuldsaneringsregeling zit kan rechtsbijstand vaak nagenoeg kosteloos zijn. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt en u heeft slechts een eigen bijdrage.

Ook bij de toelating tot de WSNP kan onze rechtsbijstand u helpen. Helaas draagt de Raad voor Rechtsbijstand die kosten niet. Om er voor te zorgen dat u weet waar u aan toe bent, werken wij met vaste tarieven.
De WSNP aanvraag duurt via de normale weg heel lang. Een termijn van zes maanden is niet vreemd. Die tijd heeft u vaak niet. Wij kunnen de aanvraag voor u aanzienlijk verkorten.
Een WSNP-aanvraag wordt vaak afgewezen omdat de rechtbank meent dat u niet te goeder trouw aan uw schulden bent gekomen. Veelal kan onze juridische bijstand voorafgaand aan de aanvraag dat voorkomen. Mocht in een onverhoopt geval een schuldsaneringsaanvraag zijn afgewezen, dan heeft u een advocaat nodig om in hoger beroep te gaan tegen die afwijzing.


VERSNEL DE PROCEDURE  TOT AANVRAAG VAN DE WSNP